Δευτέρα, 28 Οκτωβρίου 2013


Οι προπονήσεις φυσικής κατάστασης στο ξηρό έδαφος μας βοηθούν να είμαστε πιο αποτελεσματικοί στην τεχνική μας πάνω στο χιόνι. Να γλιτώνουμε από καταστάσεις τύπου Σαΐνη να έχουμε ισχυρό μυϊκό σύστημα και ανεβασμένη ψυχολογία.