Παρασκευή, 4 Ιανουαρίου 2013


4\1\13. Πολύ καλά πήγε η προπόνηση στη χάραξη slalom που στήσαμε στον Περικλή. Ο κόσμος ήταν λίγος γεγονός που επέτρπε την γρήγορη είσοδο στο lift. Αυτό μεταφράζεται σε περισσότερες καταβάσεις. To slalom ήταν "σφιχτό" και δύσκολο. Η εξάσκηση μέσα στα κοντάρια ξεκίνησε στις 9 και τελείωσε στις 12. Κατόπιν κάναμε σκι εκτός πορτών εως τις 15,30.